Klub Gaja w Katowicach, Bielsku-Białej, Żywcu, Mikołowie i Wilkowicach

2013-01-30

Katowice 29.01 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: spotkanie z organizacjami pozarządowymi nt. współpracy i planów

Bielsko-Biała
29.01 – Szkoła Podstawowa nr 20: zajęcia edukacyjne w ramach programu Święto Drzewa Klubu Gaja

Żywiec
30.01 – Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych: zajęcia edukacyjne - Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier

Mikołów
31.01 – II Liceum Ogólnokształcące: zajęcia edukacyjne - Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier oraz w ramach programu Święto Drzewa Klubu Gaja

Wilkowice
01.02 – Przedszkole: zajęcia edukacyjne w ramach programu Święto Drzewa Klubu Gaja

1 – 28.02 – internetowe głosowanie dla wszystkich na Europejskie Drzewo Roku na www.treeoftheyear.org – Zagłosuj na platana z Polski!