Nagroda EkoAktywni dla Klubu Gaja

2012-02-20

Działania Klubu Gaja zostały docenione i nagrodzone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Do rywalizacji przystąpiły trzydzieści dwie organizacje.
Nagroda EkoAktywni 2011 została przyznana Klubowi Gaja za działania na rzecz ochrony przyrody i zwierząt oraz edukację ekologiczną.
Celem konkursu EkoAktywni jest zachęcanie do aktywności dotyczącej edukacji ekologicznej oraz wyróżnienie i nagrodzenie organizacji za dotychczasową pracę.