Szczyt klimatyczny w Warszawie? Klub Gaja zaprasza!

2013-10-31

Szczyt klimatyczny w Warszawie to nie tylko obrady delegatów 194 państw na temat polityki w sprawie ochrony klimatu. To także szereg imprez skierowanych do szerokiego grona odbiorców. To niezwykła okazja, by lepiej poznać, na czym polegają zmiany klimatyczne i w jaki sposób każdy człowiek – młody i dorosły – może chronić klimat.

Dlatego Klub Gaja organizuje wyjątkowe wydarzenia plenerowe, m.in. będzie rozdawać koperty z przesłaniem Zasadź dobry klimat i certyfikowanymi nasionami sosny, a w Pałacu Kultury i Nauki - długodystansowy happening z udziałem znanej artystki – Cecylii Malik. Będziemy pleść kilometrowe warkocze dla polskich rzek, bo zmiany klimatyczne to również kryzysy związane z wodą i z jej środowiskiem.

Gorąco zapraszamy do udziału szkoły!

 

Wydarzenia Klubu Gaja w Pałacu Kultury i Nauki (w strefie „Bioróżnorodności”) na wystawie „Zielony Klimat”:

12–22.11 – w godz.10.00–18.00
• stoisko informacyjne Klubu Gaja – broszury, plakaty, ulotki związane z programami edukacji ekologicznej Klubu Gaja.
• wystawy „Święto Drzewa” i „Zaadoptuj rzekę” – wielkoformatowe, znakomite fotografie przyrody (m.in. Artura Tabora) oraz opisy i zdjęcia dokumentujące działania indywidualnych osób i całych społeczności dla ochrony drzew i rzek, dla ochrony klimatu.
• Warkocze dla rzek – krakowska artystka Cecylia Malik plecie warkocze dla rzek. Wszyscy mogą wziąć udział w happeningu. Klub Gaja prosi o przynoszenie starych, niepotrzebnych materiałów, tkanin, w kolorach zielonych i niebieskich.

18.11 – godz. 13.00 – wręczenie nagród w konkursie Rzeka Roku.

 

Wydarzenia Klubu Gaja w przestrzeni miejskiej:

  8.11 – sadzenie drzew w Lesie Wydma Żerańska, z udziałem ambasadorów państw – uczestników Konferencji Klimatycznej oraz młodzieży z warszawskich szkół
11.11 – wydarzenie Zasadź Dobry Klimat
12.11 – sadzenie lasu w nadleśnictwie Celestynów / wydarzenie Zasadź Dobry Klimat
13.11–  happening „Każdy liść pochłania CO2” / wydarzenie Zasadź Dobry Klimat
14.11 – wydarzenie Zasadź Dobry Klimat
15.11 – wydarzenie Zasadź Dobry Klimat
16.11 – wydarzenie Zasadź Dobry Klimat
17.11 – wydarzenie Zasadź Dobry Klimat
18.11 – wydarzenie Zasadź Dobry Klimat
19.11 – gra miejska ”W dobrym klimacie” / wydarzenie Zasadź Dobry Klimat
20.11 – happening „Każdy liść pochłania CO2”  /  wydarzenie Zasadź Dobry Klimat
21.11 – wydarzenie Zasadź Dobry Klimat
22.11 – wydarzenie Zasadź Dobry Klimat


Wydarzenie Zasadź dobry klimat - rozdajemy koperty z przesłaniem Zasadź dobry klimat i certyfikowanymi (przez Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie) nasionami sosny taborskiej. Koperta to jednocześnie instrukcja obsługi, co zrobić z nasionkiem, by wyrosło z niego drzewo.  Lasy odgrywają zasadniczą rolę w walce ze zmianami klimatu. W Polsce większość z nich znajduje się w zarządzie Lasów Państwowych, które prowadzą kampanię Lasy Państwowe – Zapraszamy zachęcając Polaków do korzystania z różnorodnych walorów lasów.

 

Happening „Każdy liść pochłania CO2”  –  na niektórych warszawskich drzewach pojawią się liście z… recyclingu, uzupełnione kodem QR. Za pomocą telefonu komórkowego będzie można połączyć się z poradnikiem www.chronklimat.pl. To szereg porad, w czytelnej i prostej formie, zachęcających do przyjęcia ekologicznego stylu życia w codzienności.

 

Gra miejska ”W dobrym klimacie” – na trasie pomiędzy Stadionem Narodowym (miejsce obrad Konferencji Klimatycznej), a Pałacem Kultury i Nauki (miejsce wystawy „Zielony Klimat”  towarzyszącej konferencji) rywalizujące ze sobą grupy będą musiały wykazać się zręcznością i wiedzą o zmianach klimatu. Potrzebna będzie intuicja i spostrzegawczość, by trafić na kolejne punkty trasy oraz szybkość, by wygrać grę. „W dobrym klimacie” to także świetny sposób na uzupełnienie wiadomości o przyczynach i skutkach zmian klimatu. Zapraszamy! Nagrody dla zwycięzców to m.in. ładowarki solarne.

 

Regulamin Gry >>>

 

Zgoda Rodzica/Opiekuna >>>

 

 

Program Święto Drzewa został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Miasto Katowice. Patronaty: Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej, Prezydent Miasta St. Warszawy, Wojewoda Śląski, Marszałek Woj. Śląskiego. Patronat medialny: Program 1 Polskiego Radia. Partner strategiczny: Lasy Państwowe, LeasePlan Fleet Management (Polska).  Partnerzy:  Troton, Eco Service, Green Project, Ashoka. Współpraca: Partnerstwo dla Klimatu, Nadace Partnerstvi, Uniwersytet Śląski, Kampania Miliarda Drzew dla Planety.