Lider w ekologii

2021-09-03

Dbanie o środowisko, wprowadzanie nawyków ekologicznych w codzienne funkcjonowanie to idee coraz bliższe młodzieży.

Stąd pomysł na utworzenie Akademi EkoAsów, czyli stworzenie przestrzeni do rozwoju swoich kompetencji liderskich w obszarze działań na rzecz środowiska. Od marca do listopada 2021 roku, 12 młodych osób z Żywiecczyzny, uczestniczy w warsztatach, przygotowujących je do przeprowadzenia własnych inicjatyw o charakterze ekologicznym, a w dalszej perspektywie do liderowania w swoim otoczeniu.


Wakacje są intensywnym czasem dla EkoAsów i bardzo nie „wakacyjnym”. W tym czasie młodzież diagnozowała własne środowisko, uczyła się o celach, budżetach, pisaniu własnych inicjatyw i projektów.


Wakacje zakończyły dwa dni warsztatów o liderowaniu w obszarze ekologii. Młodzież miała okazje spotkać się z Jackiem Bożkiem, z Klubu Gaja, który skupił się na temacie liderowania dla siebie, dla środowiska. Było o rzeczach najistotniejszych i koniecznych w swojej liderskiej ścieżce. Dzień zakończyła debata oksfordzka - „Greta Thunberg - głosem naszego pokolenia”.


Zapraszamy do śledzenia inicjatyw tych młodych ludzi - już we wrześniu - na profilu Fundacji „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy”.