Sprzątanie Wilkówki

2020-08-11

Służba dla społeczności lokalnej to jedna z zasad, na której opiera się harcerstwo. Propozycja posprzątania potoku Wilkówka w Wilkowicach przez uczestników kursu przewodnikowego „Szlak” ZHP została przyjęta w Klubie Gaja z wielkim zadowoleniem. W poniedziałek 10 sierpnia 2020 kilkanaście harcerzy i harcerek z całego kraju mogło w sposób bezpośredni pomóc środowisku i ludziom zamieszkującym nad brzegami potoku. Dodatkowo chodziło nie tylko o zebranie śmieci z koryta i brzegów potoku ale także usuwanie rdestowca ostrokończystego, który jest rośliną inwazyjną.

Na kurs przewodnikowski „Szlak” organizowany przez Chorągiew  Łódzką Hufiec Inowłódz Związku Harcerstwa Polskiego zjechali się młodzi ludzie z całej Polski. Podczas akcji sprzątania potoku przedstawiciele Klubu Gaja wyjaśniali im nie tylko znaczenie rzek dla ludzi i przyrody ale opowiadali o historii i kulturze naszej wsi i jej okolicach. Należy podziękować władzom gminnym, które pomogły w przygotowaniach i przeprowadzeniu wydarzenia. Miłym akcentem było spotkanie uczestników sprzątania z Wójtem Gminy Wilkowice, który przekazał młodzieży worki na śmieci.

„Bardzo się cieszymy, że harcerze przyjechali do naszej gminy nie tylko spędzać tutaj czas w pięknych krajobrazach ale chcą też zrobić coś pożytecznego.  Chcą posprzątać potok, który przepływa obok miejsca obozu.  Mam nadzieję, że nie zbiorą  dużo śmieci, bo to będzie świadczyło źle o naszych  mieszkańcach” – powiedział  Janusz Zemanek, Wójt Gminy Wilkowic.

Po kilku godzinach zebrano 45 worków śmieci i wyrwanego rdestowca oraz wyciągnięto z potoku cztery opony i wózek dziecięcy! Najwięcej było plastikowych reklamówek, butelek, puszek, ale w śmieciach znalazł się także zegarek, okulary i wycieraczki samochodowe. 

Piotr Głuszek z kadry kursu przewodnikowskiego „Szlak” dodał -– „Przyjechaliśmy my tu w ramach służby społeczności lokalnej, żeby wyjść w świat. Pokazać przyszłym instruktorom, że współdziałanie ze społecznością lokalną jest równie ważne, jak wychowywanie młodych ludzi”.

„To dobrze, że młodzi harcerze stacjonujący w Wilkowicach podjęli się zadania związanego ze środowiskiem. Woda i rzeki są ważne nie tylko dla ludzi, ale i dla zwierząt. Powinniśmy robić wszystko aby śmieci nie zalegały naszych rzek i potoków. Wspólne sprzątanie ma znaczenie edukacyjne i warto to wykorzystać w pracy z młodzieżą. Podziękowania też dla przedstawicieli władz naszej gminy, która włączyła się do akcji sprzątania potoku” -–  skomentował Jarosław Kasprzyk, edukator Klubu Gaja.  

ZOBACZ FOTO RELACJĘ >>>