Stanowisko Koalicji Ratujmy Rzeki w sprawie zrzutu nieoczyszczonych ścieków komunalnych do Wisły

2019-09-03

W Polsce trwa dyskusja na temat czystości naszych rzek, która spowodowana została przez awarią oczyszczalni Czajka w Warszawie. Do Wisły wpływają nieoczyszczone ścieki komunalne. Szkoda że dyskusja ta rozpoczęła się dopiero teraz, kiedy nastąpiło to niebezpieczne zdarzenie. Publikujemy stanowisko Koalicji Ratujmy Rzeki w którym zawarte są informacje mogące przybliżyć opinie środowiska ekologicznego na temat tej awarii.