Moralny status zwierząt

2018-06-23

W dniach 20-22 czerwca 2018 r. w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie odbyło się X Międzynarodowe Forum Etyczne, którego przewodnim tematem był „Moralny status zwierząt”. Gościem Forum był Jacek Bożek z Klubu Gaja, który mówił o naszej odpowiedzialności i konieczności podejmowania działań na rzecz poszanowania praw i dobrostanu zwierząt.

Konferencja adresowana była do pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zajmują się praktycznym wymiarem podnoszenia oraz chronienia dobrostanu zwierząt w wielu różnorodnych obszarach i formach. Tematami wystąpień była m.in. analiza moralnego statusu zwierząt w perspektywie etycznej i filozoficznej, ale również w szerokim kontekście ekologicznym, prawnym, społeczno-kulturowym, politycznym, a także nauk biologicznych, medycznych, neuronauk czy badań doświadczalnych.

W wystąpieniu „Anioły też kochają zwierzęta …”, Jacek Bożek z Klubu Gaja mówił o tym, że nasze codzienne decyzje czynią ten świat lepszym lub choćby znośnym dla nas i dla zwierząt. Podsumowaniem ale i zawołaniem, powinnością i przekazem dla nas było kilka zdań z wiersza naszego wielkiego poety, proroka Czesława Miłosza  „O aniołach”  - „znowu dzień, jeszcze jeden, zrób co możesz.”

„To co wydarzyło się w Krakowie na konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Etyczne jest dla mnie potwierdzeniem, że jesteśmy w naszym kraju gotowi na dalsze kroki prawne, polityczne, kulturowe, które mogą polepszyć sytuację zwierząt – podsumował Jacek Bożek.

Jednym z gości Forum był także Tomasz Jaeschke - animalpastor, który niestrudzenie od wielu lat w Polsce i w Europie wspomaga chrześcijan, którzy nie mogą pogodzić się z obojętnością kościoła katolickiego wobec zwierząt i szukają wsparcia w sytuacjach granicznych, jak śmierć czy choroba przyjaciół zwierząt.

 

Marcin Urbaniak, filozof i etyk, członek Polskiego Towarzystwa Etycznego, wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dodaje – „Biorąc pod uwagę wielość zaproszonych gości i tematyczną różnorodność wystąpień, na konferencja poruszono niezwykle szerokie spektrum problemów: od moralnego oraz prawnego statusu zwierząt w Polsce i stanowiska Kościoła wobec zwierząt; poprzez aktualne zagrożenia biosfery, jak szkodliwość działań myśliwych, zanieczyszczenie plastikiem czy eksterminacja fauny i flory przez koncerny odzieżowe i spożywcze; aż po efektywne narzędzia szkolnej edukacji prozwierzęcej i ekologicznej. W niedalekiej przyszłości planowana jest kontynuacja rozpoczętego dialogu wokół moralnego statusu zwierząt w Polsce”.

Międzynarodowe Forum Etyczne to cykliczne wydarzenie, które odbywa się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie od 2005 r. Organizatorami Forum było Polskie Towarzystwo Etyczne, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Czasopismo Naukowe Edukacja Etyczna.

Zobacz program X Międzynarodowego Forum Etycznego