Adoptuj Pegaza

Na imię mam Pegaz. Mówią o mnie, że jestem symbolem natchnienia. Jako źrebię hodowano mnie, by później sprzedać na rzeź. Uratowany zostałem przez Klub Gaja. Teraz jestem starszym koniem i wymagam leczenia. Adoptuj mnie i pomóż Klubowi Gaja w opiece. Wesprzyj mnie przekazując comiesięczną lub jednorazową darowiznę.Zaadoptuj symbolicznie Pegaza i pomóż  się nim opiekować. Pegaz liczy na Ciebie. Czy mu pomożesz?

  • Klub Gaja wykupił Pegaza z rąk handlarzy w 2000 roku. Przekazując dowolną kwotę pomagasz opiekować się nim, dajesz mu szansę na dalsze szczęśliwe życie.
  • Adoptując Pegaza stajesz się jego opiekunem. Otrzymasz zdjęcie konia oraz elektroniczny certyfikat adopcyjny. 
  • Zrób prezent swoim najbliższym, zaadoptuj Pegaza w ich imieniu. Zdjęcie konia wraz z elektronicznym certyfikatem adopcyjnym wyślemy do bliskiej Ci osoby. 
  • Wybierz kwotę adopcyjną i podaj adres e-mail, na który wyślemy elektroniczny certyfikat adopcyjny.Dlaczego warto adoptować Pegaza?

Pegaz to pierwszy koń uratowany przez Klub Gaja, który miał trafić do rzeźni. Dzieciom, które oglądają go z ogromną ciekawością, trudno uwierzyć, że kiedyś był źrebaczkiem hodowanym na ubój. Karmiąc go i głaszcząc przełamują strach wobec dużych zwierząt. Wiedzą, że ten sympatyczny koń, niegdyś bał się ludzi. Dzięki przeżyciom w stajni dzieci lepiej opiekują się zwierzętami.
 


 

Bądź nadzieją koni hodowanych na rzeź
 

  • Rocznie w Polsce przeznacza się na ubój około 35 tys. koni. Część z nich, sprzedawanych zagranicę, czeka długa podróż przypłacona ranami i stresem. Długi transport powoduje u zwierząt niepokój, cierpienie, a nawet śmierć. Zwierzęta przewożone są w stłoczeniu, a to ogranicza im dostęp do świeżego powietrza, wody i pokarmu. Na rzeź trafiają młode konie hodowane na mięso lub przemęczone ciężką pracą oraz te wykluczone ze sportu czy zaniedbane.
  • Nie wykupimy wszystkich koni. Lecz dzięki Tobie możemy uratować wiele z nich prowadząc kampanię informacyjną o losie koni hodowanych na rzeź. Pegaz jest jednym z nich. Pomóż na kontynuować działania na rzecz ratowania koni.


 

Pytania i odpowiedzi

1. Czym jest adopcja?

Adopcja Pegaza jest adopcją symboliczną, często nazywaną wirtualną. Adoptując Pegaza pomagasz w opiece nad nim. Dzięki Tobie Pegaz ma zapewnione odpowiednie warunki do szczęśliwego, końskiego życia. Dzięki Tobie Pegaz może stać się ambasadorem innych koni sprzedawanych na rzeź. Poprzez adopcję wspierasz działania Klubu Gaja  na rzecz ratowania koni przeznaczonych na rzeź.

2. Jak Klub Gaja działa na rzecz koni przeznaczonych na rzeź?
Klub Gaja jest pierwszą organizacją w Polsce, która rozpoczęła kampanię związaną z transportem zwierząt, głównie koni. Przed 1999 r., w którym zainaugurowaliśmy ogólnopolską kampanię Zwierzę nie jest rzeczą liczba wywożonych z kraju koni dochodziła do 90 tys. Dzięki kampanii poprawiły się warunki transportu, a liczba wywożonych zwierząt spadła. Pięćset tysięcy popisów Polaków popierających zakaz transportu - zebranych i złożonych przez nas do Sejmu - było podstawą skutecznej kampanii medialnej i społecznej. Problem ten został wielokrotnie udokumentowany i stał się tematem publicznych debat.
Wspieramy w Polsce europejską kampanię dotyczącą maksymalnego czasu transportu zwierząt przeznaczonych do uboju. Inicjator akcji (8 hours), Grupa na Rzecz Ochrony Zwierząt w Parlamencie Europejskim, chce by było to maksymalnie osiem godzin. Eksport koni z Polski do krajów europejskich, gdzie są sprzedawane, trwa od 70 do 90 godzin. Klub Gaja zebrał w tej sprawie 4 tys. podpisów.
Ocaliliśmy 60 koni skazanych na rzeź. Możliwa jest adopcja realna ocalonych koni.
Wspieramy utrzymanie, leczenie, terapię, opłacamy leki i opiekę weterynaryjną oraz monitorujemy sytuację zwierząt oddanych do adopcji realnych. Trafiają one m. in. do organizacji, które dzięki nim mogą prowadzić hipoterapię chorych dzieci i dorosłych. Zwierzęta pracują także w niewielkich gospodarstwach lub w agroturystyce, jako wierzchowce do lekkich jazd rekreacyjnych.

3. Na co zostaną przeznaczone środki zebrane przez Klub Gaja?
Środki zebrane w ramach symbolicznej adopcji Pegaza zostaną przeznaczone na opiekę nad koniem, zapewnienie mu odpowiedniej stajni, opieki weterynaryjnej i kowalskiej. Dodatkowo Klub Gaja będzie mógł kontynuować działania na rzecz ratowania koni przeznaczonych na rzeź.

OPIEKUNI WIRTUALNI PEGAZA