Firmy

Klub Gaja współpracuje z firmami, które dbają o Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, wprowadzają ekoinnowacje. Prowadząc działalność w sposób zrównoważony i odpowiedzialny za środowisko naturalne przedsiębiorcy mogą powiększać kapitał firmy.

Klub Gaja proponuje Firmom partnerstwo w programach, których realizacja przynosi wymierne korzyści dla środowiska i społeczności lokalnych. Stając się partnerem programu Klubu Gaja  - Święto Drzewa, Zaadoptuj rzekę, firma wspiera działania m.in. na rzecz ochrony środowiska. Działania wieloletnich partnerów programu Święto Drzewa  - firm  Troton, Eco Service – przyczyniają się do zwiększenia zalesienia i do wzrostu świadomości społecznej na temat roli drzew w ochronie klimatu. Fundacja PKO Banku Polskiego - partner strategiczny programu Zaadoptuj rzekę, buduje obywatelskie poczucie odpowiedzialności za rzeki i inne akweny w Polsce.

Firma może zadbać o najbliższe środowisko, pomóc zwierzętom uczestnicząc w naszych programach i akcjach: Zbieraj makulaturę, ratuj konie i Święto Drzewa.

Więcej informacji jak firma może włączyć się w ochronę środowiska i zwierząt>>>>