Firma dla środowiska

Twoja firma może  przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego i rozwoju edukacji ekologicznej. Zarówno indywidualni konsumenci, przedsiębiorcy jak i pracownicy  coraz częściej chcą dokonywać mądrych wyborów zgodnych z wymogami ochrony środowiska.

Możesz zostać Partnerem programów Klubu Gaja. Dzięki finansowemu wsparciu programów edukacji ekologicznej razem budujemy kapitał społeczny i ekologiczny.  Partnerzy m.in. Święto Drzewa czy Zaadoptuj rzekę aktywnie przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego.

Twoja firma może także przyłączyć się do programów Klubu Gaja i realizować je w swoim środowisku. Pobierz zgłoszenie i zostań uczestnikiem programów >>> Święto Drzewa i Zaadoptuj rzekę

W Twojej firmie czy biurze codziennie zużywa się papier i kartridże. Możesz pomóc chronić środowisko i ratować zwierzęta! Zorganizuj zbiórkę makulatury oraz zużytych tuszy do drukarki i przyłącz się do akcji Zbieraj makulaturę, ratuj konie.  

Twoja firma może bezpośrednio zaangażować pracowników w ochronę środowiska naturalnego czy poprawę losu zwierząt poprzez wprowadzenie Payrollu - programu składki pracowniczej. To deklaracja pracowników o przekazywaniu na rzecz Klubu Gaja części ich przychodów.