Ekolokalny Wolontariat

Młodzi ludzie, którzy chcą angażować się w pracę społeczną mają szansę skorzystać z ponad 27-letniego doświadczenia Klubu Gaja. „EKOLOKALNY WOLONTARIAT” to nowy program Klubu Gaja, który podkreśla wagę pracy społecznej na rzecz ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej w najbliższym otoczeniu. Do szkolenia wybrano uczniów zainteresowanych wolontariatem związanym z ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt.

Klub Gaja w okresie od czerwca 2011 roku do września 2012 roku realizował projekt "EKOLOKALNY WOLONTARIAT", który dofinansowany został ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Partnerami projektu "EKOLOKALNY WOLONTARIAT" są:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
- Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku – Białej
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żywcu
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach

 

Głównym celem projektu jest rozwój wolontariatu w Klubie Gaja oraz budowanie więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

W ramach projektu "EKOLOKALNY WOLONTARIAT" planujemy m. in. utworzenie 4 lokalnych grup wolontariuszy. Realizacja projektu przysłuży się do nabycia umiejętności i zdolności aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym przez 4 grupy wolontariuszy, oraz umożliwi działania grup na rzecz swojego lokalnego środowiska. Każda z grup będzie miała swojego moderatora oraz nauczyciela-opiekuna. Dodatkowo każdy wolontariusz będzie miał możliwość wykonywania konkretnej pracy w biurze stowarzyszenia dzięki czemu będzie mógł zapoznać się z pracą w organizacji pozarządowej.

Cztery lokalne grupy wolontariuszy Klubu Gaja, które powstaną w ramach projektu działać będą od września przy placówkach ponadgimnazjalnych w Bielsku-Białej, Tychach, Żywcu i Wiśle. Projekt realizowany będzie poprzez działania edukacyjne, aktywizujące i promocyjne. Wolontariusze uczestniczyć będą m. in. w cyklu spotkań z ekspertami oraz przedstawicielami instytucji publicznych, co pozwoli im nabyć wiedzę i kompetencję do dalszych działań obywatelskich na rzecz swojego środowiska przede wszystkim w obszarach ochrony środowiska, zwierząt i praw konsumentów. Ponadto przeprowadzone zostaną wspólnie akcje i wydarzenia w ramach obchodów Dnia Praw Zwierząt, które pozwolą grupom zdobyć doświadczenie w działaniach obywatelskich oraz nawiązać relacje ze społecznością lokalną i budować zaufanie społeczne. Na podsumowanie projektu Klub Gaja przewidział obóz integracyjno-szkoleniowy wolontariuszy, na którym będą mięli okazje do spotkań z ekspertami i przedstawicielami instytucji publicznych.

W ramach projektu planujemy wydanie broszury o dobrych praktykach Ekolokalnego wolontariatu oraz ulotek o lokalnym wydarzeniu jak i ogólną informacyjną o projekcie Ekolokalny wolontariat.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju wolontariatu i do aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym, podejmowania lokalnych działań na rzecz swojego środowiska, a także do rozwoju potencjału stowarzyszenia – Klubu Gaja. Projekt wpisuje się w Europejski Rok Wolontariatu Propagujący Aktywność Obywatelską.

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Wolontariat – czas i praca poświęcane na rzecz dobra wspólnego - zmienia swoje oblicze. To atrakcyjna forma nauki organizacji i metod działania, komunikowania się z innymi, obliczania własnych możliwości. W XXI wieku wolontariat wymaga wyspecjalizowania się w określonych dziedzinach, ale zawsze pozostaje sprawą otwartą i wolnego wyboru tego, czego chcemy się nauczyć. Klub Gaja, który jako organizacja społeczna pracuje przede wszystkim dla ludzi i ochrony zasobów naturalnych Ziemi, od lat stara się doprowadzać do zmian społecznych i do budowy kapitału społecznego. Priorytetem jest nawiązywanie współpracy z różnymi organizacjami i osobami indywidualnymi. To chcemy przekazywać innym.

Moderatorzy Klubu Gaja mają za sobą pierwsze spotkania w szkołach wybranych do projektu. Są to:

- Ośrodek Edukacyjny „Sokrates” w Bielsku-Białej,

- Zespół Szkół nr 6 w Tychach,

- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle,

- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.

Przez cały rok szkolny Klub Gaja będzie organizował dla wolontariuszy spotkania z reprezentantami jednostek, które zajmują się kontrolowaniem przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska i zwierząt, polityki wodnej, a także przepisów obowiązujących konsumentów i handlowców.

Młodzi mają już za sobą pierwsze spotkania – z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii z Bielska-Białej i z Żywca. Wszyscy wolontariusze mogli także zobaczyć jak organizowane są wydarzenia Klubu Gaja takie jak sadzenie drzew i inauguracja programu „Święto Drzewa” oraz zbiórka makulatury, z której dochód przekazywany jest na ratowanie koni przeznaczonych na rzeź. Na szczycie Szyndzielni podczas otwarcia zmodernizowanego alpinarium młodzi sadzili kosodrzewinę. Przed centrum handlowym Gemini w Bielsku-Białej, gdzie przez kilka dni odbywała się zbiórka makulatury, pomagały wolontariuszki z „Sokratesa”. Inauguracja „Święta Drzewa” przed Biblioteką Śląską w Katowicach z udziałem m. in. znanego pisarza Wojciecha Kuczoka oraz reprezentantów władz województwa śląskiego i miasta Katowice była ciekawym doświadczeniem dla wolontariuszy z Tychów.

Chcemy stwarzać okazję do przyglądania się organizacji pracy Klubu Gaja w różnych sytuacjach, w różnych przestrzeniach publicznych. Dlatego wolontariusze będą zapraszani na happeningi i wydarzenia, ale także mogą przyjeżdżać do biura organizacji – opowiada koordynator projektu Paweł Grzybowski, który przypomina, że rok 2011 jest Europejskim Rokiem Wolontariatu.

Za kilka miesięcy wolontariuszy czeka sprawdzian. Przygotują wydarzenia z okazji Dnia Praw Zwierząt i odpowiednie do tego materiały informacyjne. Będą musieli wykazać się pomysłowością oraz umiejętnością współpracy z innymi, na przykład szkołą, radą rodziców, biblioteką lub firmą.

Zobacz więcej informacji o programie >>>

Ekolokalny Wolontariat