Programy

Nie można rozdzielać szacunku dla przyrody i zwierząt, dostrzegania ich problemów w dynamicznie zmieniającym się świecie oraz zaspokajania potrzeb cywilizacyjnych ludzi. Są to przenikające się i zależne od siebie procesy, które przyniosą korzyści tylko wtedy, kiedy będą traktowane całościowo.

Kluczowym aspektem realizowanych przez Klub Gaja programów jest inspirowanie i zaangażowanie lokalnych społeczności, prowadzące do trwałych zmian społecznych. Programy i kampanie Klubu Gaja wpisują się w aktualne potrzeby ochrony przyrody i zwierząt, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym. Mają zasięg ogólnopolski, ale integrują wokół inicjatyw lokalnych. Opierają się na wieloletnim doświadczeniu oraz światowych wzorcach, dzięki czemu wyznaczają trendy ekologiczne.

Inspirujemy do bezinteresowności i współpracy oraz namawiamy do szerszego spojrzenia na najbliższe otoczenie w kontekście potrzeb społecznych i środowiskowych. W realizowanych przez nas programach mogą uczestniczyć osoby w różnym wieku, o różnych możliwościach ekonomicznych i organizacyjnych. Grupa może składać się tylko z kilku ochotników bądź stanowić całą społeczność, na przykład szkolną czy zakładową.

Prowadzony przez nas od 2002 roku program Święto Drzewa jest najlepszym dowodem nie tylko na to jak wiele drzew można posadzić, ale także jak wielu partnerów angażuje się w takie działania, podobnie jak w ochronę drzew. Program Zaadoptuj rzekę łączy wiedzę z podejmowaniem codziennych wyborów. Rzeka, potok, jezioro przestają być anonimowym źródłem wody, lecz stają się miejscem chronionym, budzącym zainteresowanie. Program Ryby mają głos! zachęca do świadomych wyborów konsumenckich, a kampania Jeszcze żywy KARP zwraca uwagę na niepotrzebne cierpienie żywych karpi podczas sprzedaży i zachęca do kupowania ryb z lodu.

W programach Klubu Gaja co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy osób. W latach 2012-2014 ponad 300 tysięcy dzieci, młodzieży i dorosłych zaangażowało się w działania na rzecz ochrony przyrody i zwierząt.

Więcej o programach i kampaniach Klubu Gaja:
Święto Drzewa,
Zaadoptuj rzekę,
Jeszcze żywy KARP,
Dzień Praw Zwierząt,
Ryby mają głos!,
Ekolokalny Wolontariat
O zakończonych programch i kampaniach Klubu Gaja czytaj w archiwum >>>