Poradnictwo

Świadomość ekologiczna Polaków rośnie. Osoby i społeczności, które dostrzegają potrzebę ochrony lokalnego środowiska i poszanowania praw zwierząt, często potrzebują wsparcia w pozytywnym rozwiązaniu problemu.

Wyzwaniem jest uzyskanie podstawowych informacji, takich jak kto jest administratorem terenu, na którym rosną drzewa zagrożone wycinką, kto zarządza rzeką, której grozi regulacja brzegów czy gdzie zgłosić niehumanitarne traktowanie zwierząt. Uzyskanie odpowiedzi na te i podobne pytania nastręcza trudności, wiąże się z długim oczekiwaniem a czasem także biurokracją.

Klub Gaja w miarę możliwości udziela porad i zabiega o kompromisowe rozwiązanie problemów, z korzyścią dla ludzi i przyrody. Kilkaset próśb o pomoc rocznie, które napływają do Klubu Gaja z całej Polski, skłoniło nas do opracowania dokumentu FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania.

Zapraszamy do kontaktu z nami w pierwszą środę każdego miesiąca, w godzinach od 15.00 do 16.00. W tym czasie pod numerem telefonu (33) 812 36 94 będą czuwać nasi eksperci, którzy służą radą w kwestiach związanych z ochroną środowiska, przyrody i zwierząt.

Przeczytaj więcej – dokumenty FAQ

Poradnik ochrony wód

Dokument ten powstał na podstawie najczęściej zadawanych pytań związanych z ochroną wód. W przystępny sposób wyjaśnia jak korzystać z zapisów Ustawy o ochronie przyrody i Ustawy o prawie wodnym. Wyjaśnia, co zrobić i kogo zawiadomić w przypadku m.in. zasypywania oczek wodnych, spuszczania ścieków do rzeki czy ustanowienia formy ochrony starorzecza.

Poradnik ochrony drzew

Przewodnik ten to zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ochrony drzew, w szczególności rosnących na terenach zurbanizowanych. Wyjaśnia m.in. dlaczego niewłaściwa pielęgnacja drzew może doprowadzić do ich okaleczenia, a nawet zamierania. Istotną zaletą poradnika jest fakt, że zwraca on uwagę na często zbyt późną reakcję na sygnały o wycinaniu drzew i buduje świadomość działań koniecznych dla odniesienia sukcesu tego rodzaju kampanii.