Siedliska i gatunki

Na Ziemi 99% gatunków jest zagrożonych przez działalność człowieka. Utrata i degradacja siedlisk stanowi najpoważniejsze zagrożenie dla życia wielu gatunków roślin i zwierząt. W ciągu każdej godziny z powierzchni Ziemi nieodwracalnie znikają trzy gatunki.

Klub Gaja interweniuje w trosce o zachowanie gatunków i ich siedlisk

Im więcej gatunków roślin i zwierząt, tym większa bioróżnorodność. To ona najlepiej zapewnia równowagę biologiczną Każdy gatunek ma swoją ważną funkcję w ekosystemie, od którego uzależniony jest człowiek.

Siedliska są jak dom. To w tych miejscach zwierzęta, rośliny i wiele innych organizmów, może rozwijać się bezpiecznie i w pełni. W Europie, jedynie niewielka część siedlisk jest we właściwym stanie. Rozwój miast, infrastruktury drogowej, intensywnego rolnictwa są dla gatunków przeszkodami nie do pokonania. Człowiek może jednak świadomie zabiegać o wydzielanie takich terenów, ich planowanie, ochronę prawną i społeczną. Rzeki i lasy, poddawane działalności człowieka są najważniejszymi, ale i ostatnimi połączeniami pomiędzy poszczególnymi siedliskami. Ze względu na tę rolę nazywamy je korytarzami ekologicznymi.

Klub Gaja zabiega o wydzielanie i ochronę terenów siedliskowych

Działania Klubu Gaja obejmują różne obszary - od najmniejszych takich jak użytki ekologiczne, po te ogromne, oddalone od skupisk miejskich, jak rezerwat Wisła pod Zawichostem. Dzięki kampanii Ratujemy płazy, w odpowiedzi na nasz apel instytucje państwowe budujące drogi tworzą małe zbiorniki wodne i ustanawiają zabezpieczenia powstrzymujące płazy przed wejściem na jezdnie. Bierzemy udział w planowaniu nowych inwestycji, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały na środowisko. Zabiegamy o to, by sieć Natura 2000 była traktowana jako dobro wspólne i kluczowy instrument dla zatrzymania procesu utraty bioróżnorodności.

Najważniejsze działania Klubu Gaja na rzecz ochrony siedlisk:
Rezerwat Wisła pod Zawichostem
Użytki ekologiczne
Natura 2000