Morza i oceany

Zagrożeniami dla ekosystemów morskich i oceanicznych jest eksploatacja ich zasobów, zanieczyszczenia wody i zabudowa obszarów przybrzeżnych. Morza
i oceany traktowane są jako źródło bezgranicznych zasobów.
Obecnie 75% łowisk na świecie jest całkowicie wyeksploatowanych lub przełowionych. Wiele gatunków ryb łowi się w sposób rabunkowy i szkodliwy dla środowiska. Ryby, a także inne gatunki niechciane, które wpadły w sieci przypadkowo, wyrzucane są za burtę, często martwe lub okaleczone. Morza i oceany gwałtownie pustoszeją. Do 2050 r.
z powodu przełowienia mogą wyginąć wszystkie ryby w morzach i oceanach.

Morza i oceany, które zajmują ponad 70% powierzchni naszej planety, kryją w sobie tajemniczy świat różnorodnych i niezwykłych organizmów. To najrozleglejsze zamieszkane środowisko na Ziemi.

Klub Gaja działa na rzecz zachowania zasobów ryb w morzach i oceanach

Zajmujemy się głównie edukacją konsumentów, ponieważ to ich decyzje wpływają na asortyment połowów. Chcemy, aby bogactwo mórz i oceanów powróciło, z korzyścią dla ludzi. Klub Gaja szeroko informuje o zagrożonych gatunkach ryb i konsekwencjach ich przełowienia. W tym obszarze naszą największą inicjatywą jest program Ryby mają głos!

Jesteśmy członkiem koalicji OCEAN2012 dążącej do zrównoważonej reformy Wspólnej Polityki Rybackiej EU - ograniczenia nadmiernych połowów, zaprzestania niszczycielskich technik połowowych oraz zobowiązania decydentów do przestrzegania zaleceń naukowców.

Programy Klubu Gaja na rzecz ochrony zasobów ryb w morzach i oceanach:
Ryby maja głos!
Archiwum programu Ryby maja głos! >>>