Lasy i tereny zielone

Co roku świat ubożeje o 13 mln. hektarów lasów. Drzewa są wycinane lub wypalane. Tak pozyskane grunty przeznacza się na pastwiska dla zwierząt hodowanych na mięso i pod uprawę pasz dla nich. Mniej lasów to mniej gatunków roślin i zwierząt, dla których są siedliskiem.

Lasy są największą ostoją życia, domem dla 2/3 wszystkich gatunków zamieszkujących naszą planetę. Dostarczają połowę tlenu potrzebnego dla życia ludzi i zwierząt. Dają schronienie 300 milionom ludzi na całym świecie. Dostarczają nam drewna, oczyszczają powietrze, magazynują wodę. Wylesianie jest odpowiedzialne za 20 % emisji gazów cieplarnianych. Tempo wycinania lasów na świecie mierzy się jako 1 hektar na sekundę lub jako ponad 300 tysięcy km2 rocznie (w przybliżeniu to powierzchnia Polski).

Tereny zielone i parki poprawiają jakość naszego życia wzbogacając miejsca, w których żyjemy, pracujemy bądź spędzamy wolny czas. Przyczyniają się one do zwiększenia wartości krajobrazu, schładzają otoczenie, a rosnące w nich drzewa, wytwarzają korzystny dla człowieka mikroklimat.

Drzewa są jednym z najważniejszych czynników wpływających na równowagę ekologiczną w środowisku człowieka. Pomimo tego często narażone są na niefachowe przycinki, dewastację lub zwykły wandalizm.

Klub Gaja sadzi drzewa i zajmuje się ich ochroną

Od 2003 roku realizujemy program Święto Drzewa, w ramach którego zachęcamy do sadzenia drzew, opieki nad nimi oraz popularyzowania wiedzy na temat roli drzew, potrzeby ich sadzenia i ochrony zarówno w lasach jak i na terenach zurbanizowanych.

Co roku, 10 października Klub Gaja inicjuje społeczne inicjatywy na rzecz sadzenia i ochrony drzew, które realizowane są w całym kraju od małych miejscowości po całe powiaty. W działania angażują się osoby indywidualne oraz różne grupy społeczne. Dotychczas, blisko 900 tys. drzew zasadzonych w Polsce z okazji Święta Drzewa zostało wpisanych do programu „Trillion Tree Campaign” zainicjowanego przez ONZ.

W ramach programu Święto Drzewa zachęcamy do zbiórki makulatury. Zebrane w ten sposób środki pozwalają ratować konie skazane na rzeź.

Wokół drzew powstają także inne inicjatywy, które utrwalają przekonanie, że drzewa są cenne i trzeba je chronić. Należy do nich konkurs Drzewo Roku, który kształtuje pozytywne postawy w stosunku m.in. do drzew pomnikowych . W ramach konkursu mobilizujemy do szukania drzew ukochanych, z historią, ważnych dla tożsamości lokalnych wspólnot. Zdobywca tytułu „Drzewo Roku” reprezentuje Polskę w konkursie „Europejskie Drzewo Roku”.

Pomagamy społecznościom lokalnym. Często mieszkańcy muszą podejmować starania o zachowanie terenów zielonych,. W takich sytuacjach Klub Gaja reprezentuje interesy społeczne i dobro ogólne. Wspólnie z mieszkańcami prowadziliśmy działania min. w: Chorzowie w celu ochrony drzewostanu Parku Róż i Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, Łodzi w celu uratowania skweru przy ul. Piotrkowskiej, w Rybniku w celu ochrony Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich oraz drzew przydrożnych, a także w Henrykowie i Bystrej w celu ochrony pomników przyrody-cisów.

Programy Klubu Gaja na rzecz sadzenia i ochrony drzew:
Święto Drzewa
Drzewo Roku
Zbieraj makulaturę, ratuj konie