Administracja publiczna

Klub Gaja podejmuje współpracę z różnymi jednostkami administracji publicznej, aby rozwiązywać problemy środowiskowe i chronić prawa zwierząt. W ten sposób zwiększamy oddziaływanie naszej edukacji ekologicznej, obywatelskiej i konsumenckiej.

Podejmując działania na rzecz ochrony przyrody i zwierząt współpracujemy z administracją rządową i samorządową, instytucjami kontroli i nadzoru. Zapraszamy jednostki administracji publicznej do udziału w naszych programach i kampaniach. Wieloletnia współpraca Klubu Gaja z partnerami takimi jak: Ministerstwo Środowiska w ramach Partnerstwa dla Klimatu, Lasy Państwowe, Miasto Stołeczne Warszawa, miasta - Katowice, Bielsko-Biała, Hel, gmina Wilkowice i Śląski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach,  przyczynia się do realizacji zasad rozwój zrównoważonego.

Przedstawiciele Klubu Gaja biorą udział w pracach m.in.:
• Państwowej Rady Ochrony Przyrody
• Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach
• Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko Województwa Śląskiego

Jeśli chcą Państwo podjąć z nami współpracę, włączyć się w nasze programy prosimy o kontakt: Paweł Grzybowski, Klub Gaja, e-mail: p.grzybowski@klubgaja.pl.

Dobre praktyki

W ramach współpracy z Ministerstwem Środowiska w ramach Partnerstwa dla Klimatu Klub Gaja uczestniczył w konferencji klimatycznej COP14,  promując program Święta Drzewa jako dobrą praktykę w ochronie klimatu, i w wydarzeniach o charakterze popularno-naukowym jak Piknik z Klimatem.

Lasy Państwowe są partnerem strategicznym programu Święta Drzewa od samego początku jego realizacji. Od ponad 80 lat chronią, użytkują i kształtują polskie lasy, które są majątkiem narodowym. Co roku inspirują nadleśnictwa do nieodpłatnego przekazania sadzonek drzew uczestnikom Święta Drzewa oraz do współpracy poprzez merytoryczną pomoc leśników. Lasy Państwowe. Zapraszamy” pod takim hasłem Lasy Państwowe przypominają, że lasy w Polsce są otwarte i dostępne dla wszystkich. Więcej informacji na temat kampanii na stronie  http://www.lasy.gov.pl.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach jest współorganizatorem inauguracji Święta Drzewa Klubu Gaja w Katowicach i ofiarodawcą sadzonych drzew. Dzięki naszej współpracy podczas 10. inauguracji Święta Drzewa w Nadleśnictwie Opole zasadzonych zostało 10 000 drzew na 10-lecie Święta Drzewa.

Nadleśnictwo Bielsko w ramach programu Święto Drzewa co roku sadzi las edukacyjny. Przy współpracy wieloletnich partnerów  programu w Beskidach posadzono już ponad 60 000 drzew, a w 9. edycji Święta Drzewa odnowiono ponad 100-letnie alpinarium na szczycie Szyndzielni.

Miasto Stołeczne Warszawa jest partnerem Święta Drzewa i Zaadoptuj rzekę, współorganizatorem inauguracji Święta Drzewa w stolicy Polski, które odbywa się w prestiżowym miejscu, z udziałem znanych osobistości świata kultury, polityki i mediów. W ramach Partnerstwa dla Klimatu współpracujemy przy organizacji wydarzeń poprzedzających konferencję klimatyczną COP19.

Śląski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach od lat wspiera kampanię Klubu Gaja Jeszcze żywy KARP – wieloletnie przedsięwzięcie w sprawie prawnej ochrony masowo sprzedawanego  karpia i podnoszenia poziomu świadomości polskich konsumentów.

Powiatowe Centrum Ekologiczne w Starostwie Powiatowym w Limanowej co roku koordynuje realizację programów Klubu Gaja m.in. Święto Drzewa i Zaadoptuj rzekę.   Jego działania obejmują nie tylko uczniów wszystkich placówek oświatowych w tym powiecie, ale także urzędników i samorządowców.

Dzięki współpracy Klubu Gaja z Urzędem Gminy Wilkowice zrewitalizowano lokalny park, w którym powstała ścieżka edukacyjna Klubu Gaja pod nazwą „Odkryj swój park”. To powrót do przedwojennych tradycji tego regionu związanych z leczniczymi i krajobrazowymi walorami miejsca.