Administracja publiczna

Klub Gaja podejmuje współpracę z różnymi jednostkami administracji publicznej, aby rozwiązywać problemy środowiskowe i chronić prawa zwierząt. W ten sposób zwiększamy oddziaływanie naszej edukacji ekologicznej, obywatelskiej i konsumenckiej.

Podejmując działania na rzecz ochrony przyrody i zwierząt współpracujemy z administracją rządową i samorządową, instytucjami kontroli i nadzoru. Zapraszamy jednostki administracji publicznej do udziału w naszych programach i kampaniach. Wieloletnia współpraca Klubu Gaja z partnerami takimi jak: Ministerstwo Środowiska w ramach Partnerstwa dla Klimatu, Lasy Państwowe, Miasto Stołeczne Warszawa, miasta - Katowice, Bielsko-Biała, Hel, gmina Wilkowice i Śląski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach,  przyczynia się do realizacji zasad rozwój zrównoważonego.

Przedstawiciele Klubu Gaja biorą udział w pracach m.in.:
• Państwowej Rady Ochrony Przyrody
• Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach
• Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko Województwa Śląskiego

Jeśli chcą Państwo podjąć z nami współpracę, włączyć się w nasze programy prosimy o kontakt: Paweł Grzybowski, Klub Gaja, e-mail: p.grzybowski@klubgaja.pl.

Dobre praktyki

W ramach współpracy z Ministerstwem Środowiska w ramach Partnerstwa dla Klimatu Klub Gaja uczestniczył w konferencji klimatycznej COP14,  promując program Święta Drzewa jako dobrą praktykę w ochronie klimatu, i w wydarzeniach o charakterze popularno-naukowym jak Piknik z Klimatem.

Lasy Państwowe są partnerem strategicznym programu Święta Drzewa od samego początku jego realizacji. Od ponad 80 lat chronią, użytkują i kształtują polskie lasy, które są majątkiem narodowym. Co roku inspirują nadleśnictwa do nieodpłatnego przekazania sadzonek drzew uczestnikom Święta Drzewa oraz do współpracy poprzez merytoryczną pomoc leśników. W ramach kampanii „Dla lasu, dla ludzi” Lasy Państwowe przypominają, że są instytucją równoważącą potrzeby przyrody i oczekiwania człowieka w ramach wielofunkcyjnej zrównoważonej gospodarki leśnej. Polskie Lasy Państwowe funkcjonują nieprzerwanie już ponad 90 lat! To największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami publicznymi. Gospodaruje w większości polskich lasów, które zajmują niemal jedną trzecią obszaru kraju. Lasów w Polsce przybywa, pracownicy Lasów Państwowych w miejsce każdego wyciętego drzewa sadzą 3–4 nowe. Od końca drugiej wojny światowej lesistość kraju zwiększyła się z 21 do 29,5 proc. Więcej informacji na stronie  http://www.lasy.gov.pl.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach jest współorganizatorem inauguracji Święta Drzewa Klubu Gaja w Katowicach i ofiarodawcą sadzonych drzew. Dzięki naszej współpracy podczas 10. inauguracji Święta Drzewa w Nadleśnictwie Opole zasadzonych zostało 10 000 drzew na 10-lecie Święta Drzewa.

Nadleśnictwo Bielsko w ramach programu Święto Drzewa co roku sadzi las edukacyjny. Przy współpracy wieloletnich partnerów  programu w Beskidach posadzono już ponad 60 000 drzew, a w 9. edycji Święta Drzewa odnowiono ponad 100-letnie alpinarium na szczycie Szyndzielni.

Miasto Stołeczne Warszawa jest partnerem Święta Drzewa i Zaadoptuj rzekę, współorganizatorem inauguracji Święta Drzewa w stolicy Polski, które odbywa się w prestiżowym miejscu, z udziałem znanych osobistości świata kultury, polityki i mediów. W ramach Partnerstwa dla Klimatu współpracujemy przy organizacji wydarzeń poprzedzających konferencję klimatyczną COP19.

Śląski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach od lat wspiera kampanię Klubu Gaja Jeszcze żywy KARP – wieloletnie przedsięwzięcie w sprawie prawnej ochrony masowo sprzedawanego  karpia i podnoszenia poziomu świadomości polskich konsumentów.

Powiatowe Centrum Ekologiczne w Starostwie Powiatowym w Limanowej co roku koordynuje realizację programów Klubu Gaja m.in. Święto Drzewa i Zaadoptuj rzekę.   Jego działania obejmują nie tylko uczniów wszystkich placówek oświatowych w tym powiecie, ale także urzędników i samorządowców.

Dzięki współpracy Klubu Gaja z Urzędem Gminy Wilkowice zrewitalizowano lokalny park, w którym powstała ścieżka edukacyjna Klubu Gaja pod nazwą „Odkryj swój park”. To powrót do przedwojennych tradycji tego regionu związanych z leczniczymi i krajobrazowymi walorami miejsca.