Kwiecień 06

Woda na zdrowie

Siódmego kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Z tej okazji warto przypomnieć, że zasadniczy wpływ na nasze zdrowie ma środowisko, w którym żyjemy, a szczególnie woda, bez której życie jest niemożliwe. Ochrona wód powierzchniowych, które stanowią główne źródło wody wykorzystywanej przez człowieka, to jeden z celów programu Klubu Gaja – Zaadoptuj rzekę. więcej »

Kwiecień 04

Sztuka ekologiczna

W krakowskiej Galerii Bunkier Sztuki odbędzie się panel dyskusyjny na temat symbiozy natury i kultury w mieście, czyli prób wykroczenia poza antropocentryczny narcyzm dzięki artystom i ich plonom. Panel towarzyszy wystawie Rezerwat Miasto, której partnerem jest Klub Gaja. więcej »

Kwiecień 03

Klub Gaja w Warszawie, Krakowie i Kluczach

Kraków 04.04 - g.18.00, Galeria Bunkier Sztuki: panel dyskusyjny na temat symbiozy natury i kultury w mieście. Udział wezmą: Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja; Sylvie i Krzysztof Derdaccy, Cecylia Malik i Jakub Woynarowski. Spotkanie poprowadzi: Magdalena Worłowska. więcej »

Kwiecień 03

Rzeki do konkursu

Do 7 kwietnia trwa Tydzień Czystości Wód, którego celem jest zwrócenie uwagi na konieczność ochrony wód, linii brzegowych i oszczędzanie wody. Tworzenie kultury oszczędzania wody i ochrona wód to jedne z istotnych założeń programu Klubu Gaja – Zaadoptuj rzekę. więcej »

Marzec 29

Życzymy jajka pełnego wartości

Kura, to jedno z najczęściej wykorzystywanych zwierząt w przemyśle. W Polsce hoduje się 55 milionów kur niosek. Od 2012 roku muszą być w klatkach bardziej przystosowanych do ich naturalnych potrzeb niż dotychczas. Wciąż jednak istnieje kilka rodzajów hodowli kur niosek, mniej i bardziej humanitarnych, dlatego Klub Gaja zachęca konsumentów do poszanowania praw zwierząt i kupowania jaj z numerem 0. To gwarancja, że dobrostan kur, które zniosły te jajka został maksymalnie uwzględniony w hodowli ekologicznej. więcej »